Tornimäe Advokaadibüroo pakub õigusabi teenust järgmistes valdkondades:

  • võlaõigus (lepinguõigus, tööõigus), intellektuaalne omand ja kohtus kliendi esindus;
  • perekonnaõiguses kliendi nõustamine ja esindus kohtus;
  • äriõiguses kliendi nõustamine ja esindus kohtus (sh ettevõtja saneerimismenetluse läbiviimine);
  • haldusõigus ja halduskohtumenetluses kliendi esindus;
  • Kliendi ja kolmandate isikute vaheliste vaidluste kohtuväline nõustamine ja läbirääkimiste läbiviimine, samuti notariaalselt tõestatavate tehingute nõustamine ja ettevalmistamine sh kinnisvaraga;
  • Täitemenetluse asjade algatamine, kliendi esindamine;
  • Kokkuleppel kliendiga kliendi nõustamine ja kaitsmine väärteo- ja kuriteoasjades.